Now showing items 1-12 of 12

 • KONVERZE SLÉVÁRNY V ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, Vysočanech 

  Kuric, Alexander
  DIplomová práce se zabývá konverzí objektu slévárny v areálu bývalé ČKD Vysočany na společenské a obchodní centrum. Prioritou návrhu je zachování klíčových hodnot industriálního dědictví a jejich prezentace širší veřejnosti. ...
 • Návrh inženýrské konstrukce 

  Svoboda, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Kačírek, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh jednolodní ocelové konstrukce průmyslové haly v oblasti Jablonné nad Orlicí o půdorysných rozměrech 63x30m a výšky konstrukce 15,0m. V objektu jsou osazeny dva mostové jeřáby nosnosti 32/8t ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Pavlas-Jirásek, Václav
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové haly se dvěma mostovými jeřáby. Půdorysné rozměry haly jsou 24 × 60 m, výška je 16 m. Konstrukce je tvořena symetrickými příčnými vazbami se sedlovými příhradovými ...
 • Průmyslová budova 

  Michálek, Vojtěch
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce průmyslové haly o půdorysných rozměrech 30x63 m, maximální výškou 17,300m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné ...
 • Průmyslová budova 

  Kočí, Petr
  Bakalářská práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové budovy v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 24 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly jeřábů 8,7 m. V budově jsou navrženy ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Štěpánek, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody. Praktická část se zabývá ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Abrhámová, Tereza
  Cílem práce bylo navržení areálu technologického a inovačního centra v rozvojové lokalitě města Telč, v městské části Za Stínadly. Navržené objekty pro různé provozy malých a středních podniků maximálně využívají zadaný ...
 • Úprava a změna průmyslové haly 

  Benda, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu průmyslové haly. Předmětem návrhu jsou dva vnitřní příčné rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaku a plošného ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Šťastná, Vladimíra
  Tématem mé bakalářské práce je návrh průmyslové haly na výrobu značkové konfekce v Brně – Židenicích. Pozemek ve svažitém terénu mi nabídl způsob, jakým orientovat komplex 3 budov – výrobní haly, přidružených skladů a ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Cahová, Barbara
  Studie výroby dámské konfekce řeší nový výrobní a administrativní prostor, který se nachází v sousedství bytových domů, hřbitova s krematoriem, vojenského prostoru a lesoparku Akátky v Brně v Židenicích. Stavba je začleněna ...
 • Zesílení průmyslové stropní konstrukce 

  Neděla, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zesílení průmyslové stropní konstrukce. Práce se skládá z části teoretické a výpočtové. V teoretické části jsou definovány jednotlivé problémy konstrukce. Výpočtová část se skládá ze ...