Now showing items 1-2 of 2

  • Elastomerní plniva jako potencální surovina pro betony a malty 

    Jankech, Filip
    Pro dosažení udržitelného rozvoje v oblasti stavebních materiálů je třeba brát v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty průmyslové výroby. Tato práce adresuje první dva aspekty. Teoretický i praktický výzkum byl ...
  • Magnetický separátor 

    Křupka, Jiří
    Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení magnetického separátoru určeného k separaci drobného průmyslového odpadu. Tato zpráva obsahuje přehled zařízení světových výrobců, která slouží k magnetické separaci ...