Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a ověření nízkoteplotní části UHV - STM mikroskopu 

    Voňka, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením chladícího systému a nízkoteplotní části UHV - STM mikroskopu, který bude pracovat při proměnné teplotě vzorku v rozsahu 20K - 300K. Vzhledem k požadované proměnné teplotě je ...