Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky 

    Michalová, Petra
    Cieľom bakalárskej práce je priblížiť poznanie v oblasti ergonómie a jej aplikácia na montážnej linke. Na základe získaných poznatkov v teoretickej časti posúdiť stav zvolenej stanice montážnej linky a zhodnotiť dosiahnuté ...
  • Projekt pracoviště pro dokončování a lícovaní přesných dílu 

    Studený, Tomáš
    Cieľom diplomovej práce je navrhnúť pracovisko na dokončovanie a lícovanie dielov vo firme TOS Kuřim. Snažiť sa zlepšiť kvalitu, čas a náklady pri výrobe takýchto dielov a zavedenie tejto výroby na novom CNC stroji. Nájsť ...