Now showing items 1-8 of 8

 • Bezpečnost a rizika práce ve stavebnictví a jejich hodnocení 

  Mrňová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je představení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví se zaměřením na pracovní úrazy. V práci jsou popsány postupy a metody používané při vyhledávání a hodnocení rizik ...
 • Bezpečnost práce a pracovní úrazy ve stavebnictví 

  Charvát, Jakub
  Cílem diplomové práce je přiblížení problematiky zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních úrazů ve stavebnictví. Teoretická část je věnována historickému vývoji BOZP obecně a následně také vývoji kontrolních ...
 • Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku 

  Vít, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku. Jejím úkolem je představit základní legislativu bezpečnosti práce v České republice a poté analyzovat ...
 • Organizace bezpečnosti práce ve stavebním podniku 

  Herzig, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na systém bezpečnosti a ochrany ve stavebním podniku. Jejím úkolem je představit základní legislativu bezpečnosti práce v České republice a poté analyzovat systém bezpečnosti práce v ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Prevence rizik vzniku pracovních úrazů na stavbách 

  Drkal, Vítězslav
  Cílem této diplomové práce je zpracovat základní přehled problematiky prevence rizik vzniku pracovních úrazů na stavbách. Prevence je jediným účinným nástrojem k předcházení rizik vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání ...
 • Systém bezpečnosti práce ve stavebním podniku 

  Jakeš, Martin
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v dnešní době jedna z hlavních věcí, kterou musí řešit každý, kdo nese odpovědnost za svoje zaměstnance. Tato bakalářská práce se zabývá konkrétně systémem bezpečnosti a ochrany ve ...
 • Zhodnocení účinnosti managementu BOZP ve stavebnictví v ČR 

  Kratina, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá vývojem řízení rizik ve stavebnictví v České republice a to v období ekonomické krize, započaté roku 2007. Minulý a aktuální stav stavebnictví je v této práci důkladně popsán díky indexu stavební ...