Now showing items 1-19 of 19

 • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

  Kirchnerová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Kirchnerová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Nutrend D. S., a. s.. Na základě analýzy výsledků získaných dotazníkovým šetřením byly ve společnosti zjištěny nedostatky v seznamování manažerů ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Juránková, Tereza
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivaci pracovníků a vysvětluje základní pojmy spojené s touto problematikou. Popisuje současné trendy požadavků zaměstnanců v oblasti motivačního systému a pomocí dotazníkového ...
 • Návrh motivačního systému společnosti CONTIPRO GROUP s.r.o. 

  Barnetová, Eliška
  Tato diplomová práce se orientuje na rozvoj a zlepšení motivačního systému společnosti Contipro Group. Pomocí vnitropodnikových zdrojů a dotazníkového výzkumu je analyzován současný stav motivačního systému. S ohledem na ...
 • Návrh na snížení fluktuace zaměstnanců 

  Pepuchová, Valéria
  Práce pojednává o možném řešení problémů společnosti Caeasar Call. Nejzávažnějším problémem této společnosti je velká fluktuace zaměstnanců. Obsahuje metody zjišťování příčin a souvislostí tohoto jevu i zpracování výsledků. ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Skládalová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace. Orientuje se na zlepšení motivačního systému v konkrétní společnosti. Prostřednictvím provedených průzkumů je analyzován stávající motivační systém společnosti. ...
 • Návrh na zlepšení podnikové kultury ve společnosti EXPONO, a.s. 

  Klabačková, Kateřina
  Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky vybraných autorů o podnikové kultuře a analyzuje podnikovou kulturu společnosti EXPONO, a.s. Na základě dotazníkového šetření, rozhovorů, systematického pozorování a analýzy ...
 • Návrh na zlepšení způsobu odměňování zaměstnanců firmy Mateja plasty, s.r.o. 

  Pavelcová Krejčová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je analýza současného systému odměňování a pracovní motivace v konkrétním podniku s návrhem na jeho zlepšení. První teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů: odměňování, mzda, hodnocení, ...
 • Návrh na změnu systému odměňování ve společnosti Kratochvíl J&M s.r.o. 

  Holec, Pavel
  Předmětem bakalářské práce „Návrh na změnu systému odměňování ve společnosti Kratochvíl J&M s.r.o.“ je analýza současného systému odměňování a pracovní motivace v podniku Kratochvíl J&M s.r.o. s návrhem jeho zlepšení. První ...
 • Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců společnosti CS Expres a.s. 

  Pinková, Pavlína
  Předmětem bakalářské práce je návrh systému odměňování zaměstnanců ve společnosti CS Expres a.s.. Teoretická část obsahuje dosavadní poznatky o systémech odměňování zaměstnanců, včetně právních, sociálních a jiných aspektů. ...
 • Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Malošková, Martina
  Předmětem diplomové práce je hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců v konkrétní firmě. Aby byli pracovníci správně motivováni, musí být systém hodnocení a odměňování spravedlivý a pro zaměstnance srozumitelný. Cílem ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Šlosárková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem hodnocení pracovníků a následným možným způsobem jejich odměňování. Práce je rozdělena do tří částí. První část pojednává o teoretických poznatcích z oblasti hodnocení a odměňování ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců 

  Míšková, Petra
  Diplomová práce „Návrh systému hodnocení zaměstnanců“ se zabývá návrhem hodnocení pracovníků včetně vazby na odměňování a rozvoj pracovníků. Systém hodnocení a odměňování je velice účinný motivační faktor, a proto musí být ...
 • Návrh změny systému odměňování ve společnosti LIKO SÁDEK s.r.o. 

  Doležal, Petr
  Bakalářská práce pojednává o změně systému hodnocení a odměňování v podniku za účelem zvýšení produktivity práce a motivace zaměstnanců k pracovní činnosti. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů odměňování, ...
 • Problematika systému odměňování ve společnosti LDM, spol. s r.o. 

  Dolečková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému odměňování v konkrétním podniku. Systém odměňování je velice důležitou součástí řízení celého podniku. Slouží jako účinný nástroj pro růst produktivity a k udržení dobrých ...
 • Problematika systému odměňování zaměstnanců společnosti ČAD Blansko a. s. 

  Kolářová, Kamila
  Bakalářská práce pojednává o problematice systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku. Předmětem práce je analýza součastného systému odměňování a pracovní motivace zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. První ...
 • Zdokonalení systému odměňování zaměstnanců společnosti ABY s.r.o. 

  Polách, Igor
  Bakalářská práce je orientována na konkrétní podmínky společnosti ABY s.r.o. Zabývá se otázkou systému odměňování zaměstnanců, který slouží k jejich získání, udržení, motivaci a úpravě pracovních výkonů. První část práce ...
 • Zhodnocení ekonomických dopadů fluktuace zaměstnanců ve společnosti FLÍDR s.r.o. 

  Kopecká, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem fluktuace zaměstnanců. Především se jedná o zhodnocení fluktuace zaměstnanců ve společnosti FLÍDR s.r.o. a její dopady na ekonomiku této společnosti v rozmezí pěti sledovaných let. ...
 • Zhodnocení motivačního programu firmy SportObchod.cz s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Mucková, Krystyna
  Tato diplomová práce pojednává o problematice pracovní motivace. Orientuje se na zlepšení motivačního systému společnosti SportObchod.cz s.r.o.. Současný stav motivačního programu je analyzován pomocí dotazníkového šetření ...