Now showing items 1-12 of 12

 • Charakteristické vlastnosti axiálních stupňů pracovních strojů 

  Hejduk, Michal
  V této bakalářské práci jsou shrnuté základní informace o axiálních stupních pracovních strojů. První část práce se zabývá stručnou charakteristikou principu, na kterém pracují všechny lopatkové stroje, tedy nejen pracovní ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Machačová, Lenka
  Bakalářská práce analyzuje na základě podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci i zaměstnavateli podniku pracovní podmínky podniku KON-KYS s.r.o. Poskytuje informace o současném stavu pracovních ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Foltýn, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na oblast pracovních podmínek ve zvoleném podniku, zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Cílem práce je analýza současného stavu pracovních podmínek ve společnosti a vytvoření návrhu ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Hrdličková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá pracovními podmínkami v podniku. Především je zaměřená na pracovní prostředí, hodnocení, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Návrh na zlepšení pracovních podmínek je zpracován pro firmu SMC Industrial ...
 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Portová, Radka
  Diplomová práce analyzuje pomocí studia podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů současnou úroveň pracovních podmínek v podniku dataPartner. Na základě získaných informací a zjištěných nedostatků navrhuje ...
 • Posouzení rizik bezpečnosti práce v tepelných elektrárnách 

  Turčan, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzy podmínek práce a posouzení rizik v konkrétní organizaci, pro konkrétní projekt. Přináší zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Bětík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Šubíková, Jitka
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ se věnuje velmi aktuálnímu problému současnosti a to stresu u zaměstnanců. Analyzuje typy stresu, příznaky a projevy, vliv na zdraví člověka a pracovní výkon. ...
 • Zhodnocení péče o zaměstnance ve vybraném podniku 

  Vladyková, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Poskytuje informace o teoretických východiscích týkajících se pracovního prostředí a bezpečnosti práce a porovnává je se skutečným stavem v ...