Now showing items 1-10 of 10

 • Budova ČT Brno - hrubá spodní stavba 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní stavby budovy České televize Brno. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • Městská sportovní hala v Kuřimi - stavebně technologický projekt 

  Vlasák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby budovy městské sportovní haly v Kuřimi. Obsahem této práce je technologie provádění, řešení zařízení staveniště, návrh strojní sestavy propojené s ...
 • Obytný soubor Vídeňská, Blok C – hrubá spodní stavba 

  Kubišová, Jana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby obytného souboru Vídeňská, bloku C. Konkrétně je práce zaměřena na budovu C3. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, ...
 • Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby 

  Hrubá, Denisa
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby paláce Magnum. Detailněji se zabývá nejoptimálnějším návrhem pracovních postupů, strojní sestavy, položkového rozpočtu, časového plánu, ...
 • Přístavba základní školy Kuřim, stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby 

  Dobrovolný, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby přístavby základní školy Kuřim. Součástí bakalářské práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis vybraných prací, ...
 • Rodinný dům Dambořice - hrubá stavba 

  Štěrba, Marek
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby rodinného domu v Dambořicích. Rodinný dům se skládá z obytné části, garáže, výměnku a sklepa. Součástí této práce je technická zpráva, zařízení ...
 • Rodinný dům v Mikulově - hrubá spodní stavba 

  Platzerová, Veronika
  Cílem této práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby rodinného domu v Mikulově. Rodinný dům je řešen jako novostavba na nezastavěné parcele. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický ...
 • Stavební úprava a přístavba objektu školy Dambořice – hrubá spodní stavba 

  Sovová, Romana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby stavební úpravy a přístavby objektu školy v Dambořicích. Přístavba se skládá ze školy a tělocvičny. Součástí této práce je technická zpráva ...
 • Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu zimního stadionu pro tréninkové účely realizované v Jihlavě. Cílem je návrh stavebně-technologického procesu hrubé vrchní stavby se zaměřením na železobetonové prefabrikované sloupy skeletové soustavy. ...
 • Výšková budova AZ Tower - stavebně technologický projekt 

  Hrubá, Denisa
  Cílem této diplomové práce je řešení vybrané části stavebně technologického projektu výškové budovy AZ Tower. Hlavní náplní se stala realizace nosných částí hrubé vrchní stavby. Podrobněji zpracovává nejoptimálnější návrh ...