Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o. 

    Stejskalová, Pavla
    Cílem diplomové práce je zvýšení výkonnosti společnosti NH Glass, s.r.o., a to prostřednictvím inovovaného motivačního programu. Výše zmíněná firma působí ve sklářském průmyslu. V teoretické části je vymezena podstata a ...
  • Návrh systému hodnocení zaměstnanců 

    Papež, Radek
    Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení zaměstnanců ve společnostech. Teoretická část je zaměřena na popis hodnotitelů, metod a kritérií, používaných v systémech hodnocení. Praktická část obsahuje návrh systému hodnocení ...