Now showing items 1-16 of 16

 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlová, Ivana
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rybová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pracovněprávních vztahů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy pracovněprávních vztahů, které jsou dále využity v analytické části této práce. Analytická část se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Létalová, Klára
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů, zejména jejich vzniku. Práce je zaměřena na optimalizaci mzdových nákladů, které vznikají při zaměstnávání nových zaměstnanců. Teoretická část práce je ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Boháčková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se pracovněprávních vztahů z právního, daňového, ekonomického a účetního ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Kuklová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část se zabývá pojmy z právního, ekonomického, daňového a účetního pojetí. V analytické části se objasňují pracovněprávní ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zouharová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, jejich vzniku i skončení. Zaměřuje se na vysokou fluktuaci zaměstnanců ve výrobním úseku a na náklady s tím spojené. Dále se zabývá problematickými zaměstnanci, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Skotáková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Páblová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vojtová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně se zaměřuje na osobní náklady vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je tyto náklady optimalizovat. Teoretická část objasňuje vztahy mezi zaměstnavatelem a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Rollerová, Pavlína
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Zabývá se optimalizací mzdových a osobních nákladů, které zaměstnavateli vznikají v souvislosti s trváním pracovněprávního vztahu. ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Balgová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, konkrétně vznikem pracovněprávních vztahů. Charakterizuje vybrané postupy a základní povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru. Dále analyzuje ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zálešáková, Andrea
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových nákladů zaměstnanců, které zaměstnavateli vznikají v důsledku častých odpracovaných hodin práce přesčas související s ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Hánová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část práce se věnuje objasnění základních pojmů pracovněprávních vztahů z hlediska právního, účetního, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Opletalová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Hlavním cílem je předložit návrhy pro optimalizaci mzdových a osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Dalším cílem je najít možná řešení problému ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Pavlišová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů ve vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají pracovněprávních vztahů z hlediska právního, daňového a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace nákladů 

  Učňová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Hodnotí aktuální situaci zaměstnavatele, která souvisí s najímáním části zaměstnanců od pracovní agentury. V důsledku placení ...