Now showing items 1-3 of 3

 • The influence of fibre pre-treatment on the mechanical properties of the geopolymer composites 

  Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Šimonová, Hana; Kucharczyková, Barbara; Duarte Guigou, Martin; Lach, Michal (EDP Sciences, 2020-10-14)
  This article aims to analyse the long-term influence of the pretreatment method on mechanical properties such as the compressive strength of geopolymer composites reinforced with short natural fibres (length of around 5 ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Povrchové úpravy ve strojírenství 

  Čudová, Monika
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá experimentální ověření dvou zadaných laků. Laky jsou nanášeny na speciálně vyrobenou destičku. Základem byla literární studie problematiky koroze, nátěrových hmot ...