Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza variant provedení stropní konstrukce 

  Polák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a cenovým srovnáním části zděného rodinného domu. Konkrétně jde o návrh schodiště a stropní desky nad 1.NP ve variantách stropní panely, železobetonová deska s vnitřními nosnými stěnami, ...
 • Hasičská stanice 

  Wrana, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby hasičské stanice v Šumperku. Hasičská stanice je navržena jako stanice typu „C“ dle normy ČSN 73 5710, která bude sloužit profesionálním ...
 • Malý bytový dům 

  Kaňovský, Michal
  ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Navrhovaný objekt se nachází na katastrálním území Myslibořice na parcele č. 9/1. Bytový dům je navržen jako ...
 • Realizace vrchní stavby administrativní budovy v Brně 

  Hradečný, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Brně, která je realizována pomocí kompletního systémového řešení. Obsahuje logické a chronologické návaznosti ke zdárné realizaci ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v úvodu stručným přehledem diagnostických metod pro provádění průzkumů železobetonových konstrukcí. Praktická část obsahuje popis stavebně technického průzkumu výrobní haly, vyhodnocení pevnosti betonu na ...
 • Tělocvična - prefabrikovaný skelet 

  Čihák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosného systému prefabrikované skeletové konstrukce. Předmětem práce je příčný a podélný nosný rám konstrukce, skládající se z kalichových patek, sloupů, průvlaků a stropních panelů. Ostatní ...