Now showing items 1-2 of 2

  • Kombinovaná syntaktická analýza založená na několika metodách 

    Dolíhal, Luděk
    Hlavním cílem této práce je analýza tvorby komponentního syntaktického analyzátoru. Komponentním syntaktickým analyzátorem se zde myslí analyzátor, který je složen z několika vzájemně spolupracujících částí. V mém případě ...
  • Paralelní syntaktická analýza založená na několika metodách 

    Wolf, Dominik
    Tato práce se zabývá konstrukcí paralelního syntaktického analyzátoru založeného na několika vzájemně propojených metodách analýzy zdrojového textu. Byla použita metoda rekurzivního sestupu, která tvoří hlavní část ...