Now showing items 1-7 of 7

 • Optimalizace tepelného zpracování odlitků ze slitin Al 

  Ostrézí, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na tepelné zpracování slitiny hliníku AlSi7Mg0,6 a sledování vlivu chladícího média na její mechanické vlastnosti. První část práce se zabývá obecným popisem slitin hliníku, jejich chemickým ...
 • Pokročilá keramika pro tkáňové inženýrství 

  Vojtíšek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou keramických materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství. Uměle vytvořené náhrady lidské tkáně můžeme rozdělit do několika generací. Patří tam inertní, bioaktivní a bioresorbovatelné ...
 • Polovodičová keramika pro termoelektrické aplikace 

  Jebavá, Alžběta
  Cílem diplomové práce je pomocí různých metod syntézy vytvořit vícesložkový systém na bázi Ca-(Mn, Co)-O. Teoretická část práce popisuje keramické materiály, především pro polovodičové aplikace, jejich přípravu a zpracování. ...
 • Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem 

  Říčan, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou svařování oceli AMS 5659, používané v průmyslu pro speciální hydraulické válce (viz Obr. 1), pomocí elektronového svazku. V první části této práce je proveden teoretický rozbor ...
 • Studium intermetalických fází v lité duplexní oceli 

  Ponížil, Ondřej
  Tato práce se zabývá studiem precipitace intermetalických fází v lité duplexní oceli ASTM A890 Grade 4A s ohledem na degradaci mechanických vlastností v důsledku izotermického žíhání na teplotě 700 °C a 595 °C. Doba ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá syntézou oxidu ceričitého, oxidu samaritého a oxidu ceričitého dopovaného oxidem samaritým. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, aplikace a možnosti syntéz oxidu ceričitého. Experimentální část ...