Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení. 

  Kochová, Adriána
  Bakalárska práca sa týka analýzy spokojnosti zákazníkov. Konkrétne sa zameriava na spokojnosť zákazníkov predajne a autoservisu firmy JR-Cars, s.r.o. Zároveň sa na základe zistených údajov z analýzy venuje následným ...
 • Informační systém pro podporu prodeje 

  Štupák, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu predaja. V prvej časti je vykonaný prieskum trhu a popísané legislatívne požiadávky. Tieto poznatky sú potom uplatnené pri návrhu aplikácie. Návrh ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Návrh informačného systému pre predajnú firmu 

  Hyža, Marek
  Cielom bakalárskej práce „Návrh informačného systému pre predajnú firmu“ je analýza procesov vo firme a návrh riešenia pre tvorbu informačného systému.
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malého podnikání 

  Lomnická, Mária
  Zameraním bakalárskej práce je vytvorenie optimálneho podnikatelského plánu pre rozšírenie sortimentu ponúkaných produktov v oblasti poskytovania fotografických služieb. Práca obsahuje teoretické východiská, analýzu ...