Now showing items 1-7 of 7

 • Posouzení vybraných finančních ukazatelů společnosti pomocí časových řad 

  Placzková, Monika
  Bakalářská práce, se zabývá problematikou současné finanční situace v akciové společnosti KOVONA SYSTEM. Hodnocení výkonnosti společnosti bude provedeno na základě účetních výkazů s použitím analýzy časových řad. Pomocí ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Matlas, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů firmy Slévárna Kuřim, a.s. pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad 

  Pafkovičová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě účetních výkazů z let 2008 – 2012 analyzuje jejich vývoj a pomocí regresní analýzy a analýzy časových řad predikuje vývoj ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Loučková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů ve společnosti Pivovar ZUBR, a.s. s využitím finanční analýzy a statistických metod. V teoretické části jsou popsány základní statistické a ekonomické pojmy k ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod 

  Rešková, Petra
  Diplomová práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod. První část je zaměřená na teoretický popis finančních ukazatelů, analýzy časových řad a také regresní a korelační analýzy. ...
 • Predikce spolehlivosti pájeného spoje 

  Stejskal, Petr
  Práce rozebírá problematiku spolehlivosti pájených spojů a jejich diagnostiky. Ačkoliv jsou současné výrobní postupy a technologie na vysoké úrovni, stále vysoký počet elektrotechnických zařízení ukončí svůj funkční život ...
 • Technická analýza 

  Tesař, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na obecnou charakteristiku technické analýzy a využití jejích nástrojů pro podporu rozhodování při obchodování na akciovém trhu. V rámci teoretické části jsou zpracována teoretická východiska ...