Now showing items 1-5 of 5

 • Informační a kybernetické hrozby v roce 2019 

  Bača, Jonatán
  Diplomová práca sa zameriava na informačné a kybernetické hrozby v roku 2019. Práca pozostáva z teoretických východísk, ktoré slúžia pre lepšie pochopenie danej problematiky. Následne práca popisuje analýzu súčasného stavu ...
 • Mobilní aplikace s predikcemi výsledků e-Sports utkání 

  Věčorek, David
  E-Sports, neboli kompetitivní hraní počítačových her, prošlo v~posledních letech značným rozvojem. Profesionální hráči a týmy se pravidelně utkávají na turnajích, které sledují až~statisíce diváků, a vítězové si odnášejí ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Maulová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti 2G - spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře pomocí statistických metod. První část obsahuje teoretická východiska práce, kde jsou vymezeny potřebné pojmy ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Vašková, Helena
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Vašíček – pekařství a cukrářství, s.r.o. Poskytnutá data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, analýzy časových řad a regresní ...
 • Zpracování velkých dat z rozsáhlých IoT sítí 

  Benkő, Krisztián
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a vytvorenie systému pre zber, spracovanie a ukladanie dát z rosiahlych IoT sietí. Vytvorený systém predstavuje komplexné riešenie, umožňujúce spracovanie dát z rôznych IoT sietí, s ...