Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení tepelně-mechanické únavy výfukového potrubí 

    Košťál, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením tepelně-mechanické únavy výfukového potrubí. Nejprve byla provedena rešeršní studie, ve které je rozebrán fenomén tepelně-mechanické únavy. Byly prezentovány hlavní mechanismy ...