Now showing items 1-2 of 2

  • Koevoluce obrazových filtrů a prediktorů fitness 

    Trefilík, Jakub
    Tato práce se zabývá využitím principů koevoluce pro návrh obrazových filtrů. Evoluční algoritmy se pro vývoj obrazových filtrů ukazují jako velmi výhodná metoda. Použitím koevoluce prediktorů fitness vnášíme do evolučního ...
  • Koevoluce prediktorů fitness v kartézském genetickém programování 

    Drahošová, Michaela
    Kartézské genetické programován (CGP) je evoluc inspirovaná metoda strojového učen, která je primárně určená pro automatizovaný návrh programů a čslicových obvodů. CGP je úspěšné v řešen mnoha úloh z reálného světa. Avšak ...