Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace strojového učení pro predikci KPI 

  Haris, Daniel
  Cieľom tejto práce je optimalizácia strojového učenia pre predikciu KPI metrík pre jednu organizáciu. Organizácia predpovedá oneskorenie termínov ukončenia poslednej fázy projektov v procese vývoja pomocou strojového učenia. ...
 • Výpočet tempa řeči 

  Galáž, Zoltán
  V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov ...
 • Zpracování obrazu pomocí neuronových sítí 

  Gróf, Zoltán
  Táto bakalárska práca je zameraná na možné aplikácie umelých neurónových sietí v oblasti počítačového videnia. Práca obsahuje teoretické znalosti z okruhu umelých neurónových sietí, a z okruhu spracovávania obrazu. Je ...