Now showing items 1-9 of 9

 • Lisovna EPS, Uničov – hrubá vrchní stavba 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologie provádění železobetonového skeletu výrobní haly, konkrétně hrubá vrchní stavba. Tato bakalářská práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu ...
 • Přístavba tělocvičny - příprava a organizace výstavby 

  Langrová, Petra
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu přístavby tělocvičny v Krnově, se zaměřením na provádění montovaného železobetonového skeletu a střešního pláště.Pro vybrané etapy bude ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby Silo Tower 

  Bittnerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby Silo Tower v Olomouci. Obsahem práce je především zpracovaná studie realizace hlavních technologických etap tohoto objektu. Pro etapu hrubé vrchní stavby ...
 • Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov 

  Urbánek, Štěpán
  Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh ...
 • Rozšíření skladu v Poličce - hrubá vrchní stavba 

  Herben, Tomáš
  Obsahem této práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Sportovně relaxační areál Nový Lískovec - vybraná část STP 

  Venkrbec, Václav
  Diplomová práce řeší technologii výstavby polyfunkčního sportovního objektu s badmintonovou halou. Jedná se o prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramického zdiva.
 • Stavebně technologická etapa montáže průmyslové haly 

  Jekielek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro etapu montáže prefabrikovaného skeletu. Obsahuje technologický předpis pro montáž skeletu, projekt zařízení staveniště pro etapu montáže, časový plán montáže ...
 • Technologické centrum Přerov - realizace hrubé stavby 

  Krasnovský, Jiří
  Obsahem této práce je realizace technologického centra v Přerově. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu k zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, zprávu popisující ...
 • Vybraná část STP Viladomy Zámostí 

  Boleček, Richard
  Předložená diplomová práce řeší technologii výstavby bytového objektu. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na zakládání a zděné systémy. Stavebně technologický projekt dále obsahuje technické zprávy ke ...