Now showing items 1-20 of 22

 • Autosalon s autoservisem 

  Vorlíčková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby autosalonu s autoservisem. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním území Řečkovice na mírně svažité parcele. Objekt je ...
 • Bytový dům Hliniště, stavebnětechnologické řešení hrubé spodní stavby 

  Divácký, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu Hliniště ve Velkém Meziříčí. Dům je složen ze dvou samostatných, stavebních objektů, postavených vedle sebe a zasazených ...
 • Lodging House 

  Prachmanová, Zuzana
  Tato diplomová práce představuje určenou část projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) zabývající se komplexní rekonstrukcí a vytvořením nástavby ...
 • Modernizace areálu Vienna Point 3, Brno – hrubá vrchní stavba 

  Knotek, Vít
  Tato bakalářská práce si klade za cíl jasně popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby haly Vienna Point 3, v rámci modernizace celého areálu firmy. Obsahem je řešení zásobování montážních dílů a jejich doprava ...
 • Montáž halového objektu v Sudoměřicích 

  Šagát, Pavel
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobně-montážní haly firmy PRIMARC s.r.o. v Sudoměřicích. Obsahem práce je technická zpráva řešeného objektu, řešení dopravních tras ...
 • Montáž ocelové haly v Okřínku 

  Zdražil, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou montáže ocelové haly v Okřínku. Součástí této etapy je montáž všech prvků ocelové haly včetně trapézového plechu, Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení ...
 • Montáž skeletu výrobního a skladového areálu v Paskově 

  Gaďurek, Robin
  Obsahem předložené bakalářské práce je realizace železobetonového montovaného skeletu v Paskově. Jedná se o výrobní a skladový areál Italinox. Práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu dopravních vztahů, ...
 • Příprava a realizace výrobní haly v Hulíně 

  Holba, Petr
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu výrobní haly v Hulíně. Práce obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, koordinační situaci s ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby ocelové haly v Uničově 

  Vondřejc, Adam
  Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly v rámci rozšíření areálu firmy Melites s.r.o. a navrhnout optimální pracovní postup pro nejefektivnější výstavbu s ohledem na ...
 • Příprava realizace montované haly elektrárny v Mělníku 

  Vondřejc, Adam
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt montované ocelové haly v elektrárně Mělník. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště včetně technické zprávy, časový a finanční plán ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkční budovy Brno, Sadová 

  Macko, Peter
  Obsahom tejto bakalárskej práce je riešenie technologickej etapy hrubej vrchnej stavby polyfunkčnej budovy v Brne. Práca zahŕňa sprievodnú a súhrnnú technickú správu, technologické predpisy pre montáž prefabrikovaného ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby výrobní haly v Otrokovicích 

  Ševela, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní haly v Otrokovicích. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, technickou ...
 • Rodinný dům v Chrudimi 

  Doležal, Filip
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu dokumentace pro provádění stavby, jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Navržený dům je netradiční především ...
 • Statické řešení montované haly 

  Koníček, Jakub
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací vybraných konstrukčních prvků těžkého montovaného skeletu vysoce zatížené skladovací haly. Podkladem pro řešení je konstrukce skutečné skladovací haly projektované ...
 • Stavebně technologická etapa montáže nosné železobetonové konstrukce tělocvičny 

  Moravec, Jakub
  V této bakalářské práci zpracovávám stavebně technologický projekt stavby tělocvičny na ZŠ v Krnově. Obsahem je technologický předpis pro danou etapu, časový plán, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a ...
 • Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory 

  Štěpánek, Michal
  Diplomová práce má za cíl stavebně technologické řešení skladového a administrativního objektu v Černé za Bory. Diplomová práce obsahuje technologické postupy k provedení montáže železobetonového skeletu a realizaci ...
 • Úprava a změna průmyslové haly 

  Benda, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu průmyslové haly. Předmětem návrhu jsou dva vnitřní příčné rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaku a plošného ...
 • Vinařství 

  Koláčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Nacházel, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací víceúčelové sportovní haly. Objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako montovaný skelet, kde svislé ...
 • Vysokoškolské koleje 

  Glogarová, Tereza
  Obsahem této diplomové práce je projekt novostavby vysokoškolských kolejí s provozovnami. Objekt obsahuje padesát dva lůžek pro ubytování studentů s kompletním příslušenstvím v osmi ubytovacích buňkách, tři provozovny a ...