Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika výběru mýta na silniční síti 

    Mareček, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru mýta na silniční síti. První část práce popisuje zavedené způsoby zpoplatnění komunikací a klade důraz na zpoplatnění výkonové. Zabývá se elektronickými mýtnými systémy a ...