Now showing items 1-2 of 2

  • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

    Hudeček, Petr
    Předmětem bakalářské práce „Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů“, je analýza současného stavu ve firmě, tj. možnosti a kapacity firmy pro výrobu nového výrobku. Podle těchto zjištění rozhodnout, ...
  • Studie řízení výrobního procesu u vybraných produktů 

    Růžička, Pavel
    Diplomová práce se zabývá průběhem výroby odlitků ve společnosti ŽĎAS, a.s. a způsobem implementace požadavků zákazníka. Cílem práce bylo vytvořit diagram Work Flow technické přípravy výroby podle interních směrnic. Dalším ...