Now showing items 1-10 of 10

 • Hodnocení dynamického poškození kompozitní konstrukce 

  Štefanovič, Peter
  Prvá časť tejto práce s názvom „Hodnocení dynamického poškození kompozintí konstrukce“ sa zameriava na návrh zariadenia pre dopadové experimenty a vhodné laminátové vzorky vyrobené z prepregov. Takisto sa tu demonštrujú ...
 • Návrh a analýza rámu silničního kola z kompozitního materiálu 

  Dvořáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a analýzu rámu silničního kola z kompozitního materiálu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří rešerše zaměřující se na využití kompozitních materiálů při výrobě rámů ...
 • Návrh koncepce výrobní linky pro výrobu vícevrstvých desek plošných spojů s mikropropoji 

  Libich, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou desek plošných spojů a to především typu HDI s mikropropoji. Jejím cílem je navrhnout a realizovat výrobní linku na výrobu vícevrstvých DPS přesněji čtyřvrstvých DPS s využitím ...
 • Návrh konstrukce kompozitního chassis vozidla Formule Student 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá novým konstrukčním návrhem a výrobou rámu vozidla Formule student podle aktuálních pravidel se zaměřením na kompozitní část. Teoretická část je zaměřená na současně používané koncepty v této ...
 • Návrh monokoku formulového vozidla 

  Žídek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem monokoku z uhlíkových vláken vozu Formule Student podle aktuálních pravidel. Úvodní část práce je zaměřena na konstrukční řešení rámů používaných u vozů Formule Student. Poté je uveden ...
 • Návrh výroby kompozitní kyvné vidlice 

  Gregor, Lukáš
  Předmětem této práce je návrh technologie a výroba funkčního prototypu jednostranné kyvné vidlice pro terénní motocykl. Teoretická část přibližuje konvenční druhy kyvných vidlic, základní vlastnosti kompozitů a technologii ...
 • Technologie výroby uhlíkových kompozitů lisováním za tepla 

  Přikryl, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá kompozitními materiály se zaměřením na kompozity vyztužené uhlíkovými a skelnými vlákny. Předmětem práce je studium složení a výroby součástí z kompozitních materiálů, které se odráží ve ...
 • Techologie výroby dentálního kompozitu 

  Menčík, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro odtah a dělení prepregu vláknového dentálního kompozitu. Hlavním cílem byl návrh zařízení, tvorba technické dokumentace všech jeho částí, vlastní výroba a ...
 • Využití kompozitních materiálů pro konstrukci sportovní optiky 

  Kupčák, Radim
  První část této diplomové práce se věnuje rešerši kompozitních materiálů se zaměřením na kompozitní materiály s uhlíkovými vlákny. V návaznosti na tuto část poskytuje přehled jednotlivých výrobních technologií kompozitních ...
 • Výroba vícevrstvých desek s plošnými spoji 

  Janda, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou výroby vícevrstvých desek plošných spojů. Teoretická část popisuje materiály používané pro výrobu vícevrstvých DPS a jejich vlastnosti. Současně se zaměřuje na proces lisování ...