Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronické řídicí jednotky současných zážehových spalovacích motorů 

    Michna, Lukáš
    Bakalářská práce „Elektronické řídicí jednotky současných zážehových spalovacích motorů“ pojednává o v současné době známých a rozšířených elektronických systémech řízení spalovacích motorů, tedy těch, jejichž hlavní funkcí ...
  • Poloautomatické soustružnické stroje 

    Chytil, Jakub
    Tato práce se zabývá rešerší, popisem a rozdělením poloautomatických soustružnických strojů. Úkolem je také provést výpočtový návrh vybrané komponenty. Začátek práce se soustředí na princip soustružení, základní výpočty, ...