Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie výroby plastového krytu zásuvky 

    Pokorný, Martin
    Tento diplomový projekt je zaměřen na technologii výroby plastového krytu zásuvky. Je složen ze dvou částí, z nichž první je literární studie. Zde jsou popsány vlastnosti plastových materiálů a jejich rozdělení, shrnutí ...