Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Bezdrátový monitoring tlaku pneumatik 

  Hampl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. Cílem práce je teoretické seznámení s problematikou bezdrátového měření tlaku v pneumatikách. V rámci diplomové práce byl vytvořen ...
 • Digitální zpracování signálu z tlakových senzorů prostřednictvím CPLD 

  Zátura, Michal
  Cielom tohto semestrálneho projektu je návrh elektronickej časti snímacieho systému na meranie výšky vo forme modulu k vývojovej doske XC2-XL a jeho následná realizácia v podobe plošného spoja. V projekte je popísaný princíp ...
 • Field Instrument with HART Interface 

  Kunz, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes design and development of of creating field instrument demonstration module. Module is capable of measuring multiple sensors such as thermocouples, RTD, or pressure sensor, analogue sensor simulation ...
 • Jednotka pro monitorování hodnoty indexu lomu vzduchu 

  Hucl, Václav
  První část práce je zaměřena na popis existujících metod pro měření indexu lomu vzduchu. Druhá část se zabývá konkrétní úlohou realizace jednotky pro monitorování indexu lomu vzduchu. Index lomu vzduchu je měřen nepřímou ...
 • Katodové nanostruktury v MEMS aplikacích 

  Pekárek, Jan
  Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Hlavním úkolem práce je využít unikátní vlastnosti uhlíkových nanotrubic emitovat elektrony při velmi malých ...
 • Palivové systémy zážehových motorů 

  Faiman, Jiří
  Cílem této práce je vytvořit přehled palivových systémů používaných u moderních zážehových motorů a popsání základních komponent těchto systémů. Dále bude popsána funkce jednotlivých těchto komponent a režimy provozu ...
 • Senzory tlaku využívající moderní nanotechnologie 

  Magát, Martin
  Tato disertační práce popisuje využití nanotechnologií v nových senzorech tlaku. Provádí detailní analýzu jejich základních principů. A jsou vytvořeny simulace a experimentální modely těchto senzorů. Detailněji je popsán ...
 • Snímač tlaku vytvořený strukturou 3D 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tlaku vytvořeného pomocí struktury 3D. Snímač tlaku převádí tlak na lépe měřitelnou veličinu, která se dále zpracovává. Snímání tlaku se provádí nejčastěji kapacitně, tenzometricky ...
 • Výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS 

  Pekárek, Jan
  Disertační práce je zaměřená na základní výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS. Moderní emisní senzor na bázi emise z pole nanostrukturovaných materiálů představuje zcela inovativní přístup při snímání tlaku. ...