Now showing items 1-7 of 7

 • Analytické pracoviště pro plynové ventily 

  Skočík, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením parametrů různých typů plynových regulačních armatur. Sestavením měřicího pracoviště a vývojem ovládacího programu pro komplexní systém složený z měřicích karet SIEMENS a softwareových prostředků ...
 • Analýza nitrolebního tlaku 

  Procházka, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je literární rešerše problematiky měření a vyhodnocení nitrolebního tlaku. Popsal jsem nitrolební tlak, jeho fyzikální podstatu, anatomii dutiny lebeční, různé přístupy a umístění měřícího systému ...
 • Implementace rozhraní IO-Link do snímačů tlaku 

  Pešl, Jiří
  Tato práce se zabývá nejprve problematikou měření fyzikálních veličin. Jsou zde popsány snímače v obecné rovině a požadavky na snímače, které přináší poslední trendy v oboru automatizace. Práce se zvláště zabývá snímači ...
 • Meteorologická stanice se vzdáleným přístupem 

  Svoboda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, přenosem měřených dat pres internet a jejich zobrazování na webové stránce. V úvodní kapitole se čtenář seznámí s ...
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Brabencová, Klára
  Cílem mé práce je navrhnout jednoduchý měřič krevního tlaku oscilometrickou metodou za použití softwaru LabView. K určení systolické a diastolické hodnoty krevního tlaku je použita detekce maximální oscilace z obálky ...
 • Pressure Sensing Using Ltcc Technology 

  Somer, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deal with the design, manufacturing and measurement of optical pressure sensors produced using Low Temperature Co-fired Ceramic technology. There is brief overview of measurement methods used for pressure sensor ...
 • Začlenění snímačů průtoku a tlaku do rozvodu stlačeného vzduchu ve výrobním celku 

  Rýznar, Jan
  Práce se zabývá návrhem řešení projektu 1007 - Měření průtoku vzduchu, jehož předmětem je začlenění snímačů průtoku a tlaku na rozvodu stlačeného vzduchu v papírenském průmyslu. Řešení využívá decentrální periferie spolu ...