Now showing items 1-2 of 2

  • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

    Krupicová, Simona
    Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...
  • Variantní řešení odkanalizování obce Dětkovice 

    Vrána, Radek
    Cílem této diplomové práce je vypracování studie variantního řešení odkanalizování obce Dětkovice. První část pojednává o důvodech této práce a zájmové lokalitě. V další části se práce zabývá popisem stávajícího stavu a ...