Now showing items 1-9 of 9

 • Deformačně napěťová analýza vybraného hasícího přístroje 

  Češek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou vybraného hasicího přístroje. V této práci je zkoumáno to, jaký vliv má dno tlakové nádoby na napětí a deformaci. Deformačně napěťová analýza je řešená na úrovni ...
 • Dozorné orgány jaderné bezpečnosti ve světě a jejich význam 

  Dvořák, Aleš
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou o jaderné bezpečnosti. V první části je uveden přehled mezinárodních organizací a sdružení, které svoji činnosti kontrolují veškeré předpisy týkající se jaderné bezpečnosti až po ...
 • Konstrukční návrh adsorbéru 

  Štěpánek, Josef
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce a pevnostní výpočet adsorbéru. Výpočet je proveden podle podle normy ČSN EN 13 445. V první části je řešena problematika adsorbéru. Dále je provedena pevnostní analýza ...
 • Konstrukční návrh destilační kolony 

  Marko, Libor
  Práca sa zaoberá problematikou tlakových nádob, a popisuje konštrukciu ich jednotlivých častí. V práci je uvedená výroba jednotlivých častí aparátu, ako aj proces zmontovania častí do jedného celku. Práca popisuje možnosti ...
 • Parogenerátor tlakovodního reaktoru VVER-440 

  Přikryl, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou parogenerátorů jaderných elektráren. První část práce je zaměřena na popis parogenerátoru západní koncepce, kde je kladen důraz na separaci páry a poruchy tlakového celku. Druhá ...
 • Praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445 

  Procházka, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob podle normy ČSN EN 13445. Cílem bylo navrhnout zařízení pomocí různých přístupů popsaných v evropské normě a porovnat je. Pro návrh byl zvolen ...
 • Predpříprava a svařování tlakových hliníkových potrubí 

  Kocák, Tibor
  Práca tvorí analýzu problematiky technológie výroby tlakových potrubí z hliníkových zliatin. Základom je literárna štúdia technológie TIG, hliníkových tepelne vytvrditeľných a nevytvrditeľných materiálov. Materiál príruby ...
 • Svařování tlakových nádob 

  Klika, Stanislav
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá návrh technologie výroby tlakové nádoby svařováním metodou 111 a 135 a porovnání metod. Na základě literární studie problematiky ...
 • Tlakové nádoby tlakovodních reaktorů 

  Horváth, Radovan
  Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma tlakové nádoby tlakovodních reaktorů. Dále provést přehled jednotlivých konstrukčních řešeních tlakové nádoby tlakovodního reaktoru. Práce je rozdělena do 5 kapitol, ...