Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh prefabrikované haly CARGO 

  Prášek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením vybraných částí prefabrikované železobetonové průmyslové haly, která bude sloužit jako sklad. Cílem práce je vypracování konstrukčních výkresů projektové dokumentace ...
 • Nosná konstrukce horského hotelu 

  Kudličková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce horského hotelu půdorysného tvaru L. Horský hotel má být realizován v obci Vernířovice v okresu Šumperk. Navrhovaná konstrukce je tvořena 4. nadzemními podlažími. V 1.NP ...
 • Přístavba školy 

  Jirčík, Jakub
  Obsahem diplomové práce je statický návrh nosných částí přístavby učebnicového pavilonu základní školy v Mirošově. Navrhovaný objekt je čtyřpodlažní železobetonová monolitická sloupová konstrukce. Stropy nad prvními třemi ...
 • Stropní konstrukce s předpínaným průvlakem 

  Skuhravý, František
  Bakalářská práce zpracovává návrh stropní konstrukce tvořené spojitou monolitickou železobetonovou deskou o třech polích. Deska je nesena dodatečně předpínanými plochými průvlaky. Ty jsou na krajích kloubově uloženy na ...
 • Výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace 

  Kucek, Martin
  Cílem této práce je výpočet životnosti mostní konstrukce na základě nelineární analýzy a modelováni degradace. V řešení bylo použito pravděpodobnostní nelineární analýzy metodou konečných prvků. Nelineární numerickou analýzu ...
 • Zesílení střešních vazníků ve výrobní hale 

  Wawreczka, Karel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh zesílení střešní konstrukce průmyslové haly. Vazníky byly navrženy před 18-ti lety podle ČSN. V mé práci jsou vazníky přepočítány dle současných platných evropských norem. Je navrženo ...