Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza zabezpečení přenosu dat na různých vrstvách referenčního modelu OSI 

  Kňazovický, Pavel
  Táto práca sa zaoberá analýzou protokolov zaisťujúcich zabezpečený prenos dát. V prvej časti je stručne popísaný referenčný model ISO/OSI. Druhá časť je zameraná na samotné zabezpečené protokoly na jednotlivých vrstvách ...
 • Prevence kyberšikany 

  Škunda, Patrik
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre zariadenia s operačným systémom Android, ktorá má hravou formou poučiť používateľa o možných nástrahách internetu a teda aj prevencií pred kyberšikanou. ...
 • Účinné složky potravních doplňků a jejich vztah k léčbě civilizačních chorob 

  Brummer, Vladimír
  Táto bakalárska práca je zameraná na efektívne zložky potravinových doplnkov vo vzťahu k prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Definuje základné pojmy ako potravinový doplnok, doplnok stravy a ďalšie. V jednotlivých ...