Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí 

  Pochlopeňová, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metódy analýzy rizika pre hodnotenie vplyvov podnikateľského subjektu na životné prostredie. V úvode teoretickej časti je uskutočnené vstupné preskúmanie životného prostredia zamerané ...
 • Informační a kybernetické hrozby v roce 2019 

  Bača, Jonatán
  Diplomová práca sa zameriava na informačné a kybernetické hrozby v roku 2019. Práca pozostáva z teoretických východísk, ktoré slúžia pre lepšie pochopenie danej problematiky. Následne práca popisuje analýzu súčasného stavu ...
 • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

  Marková, Sabína
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku riadenia pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Na základe výsledkov analyzovania zavedeného systému riadenia pohľadávok v danej spoločnosti, obsahuje práca navrhnuté opatrenia ...