Now showing items 1-7 of 7

 • Analogové funkční převodníky pro laboratorní výuku 

  Filko, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou prípravku pre laboratórnu výučbu, zameraného na dvojbrány s nelineárnou prevodnou charakteristikou, odpovedajúcou kvadratickej, inverznej kvadratickej a kubickej funkcii. ...
 • Elektrická stimulace svalových skupin ruky 

  Hrozáň, Michal
  Bakalárska práca vysvetľuje dopad elektrickej stimulácie na svalové a nervové vlákna. Popisuje priebeh stimulácie a zásady, ktoré sa pri stimulácii elektrickým prúdom uplatňujú a približuje konkrétnu stimuláciu svalu palca. ...
 • Měření oteplení světelných zdrojů 

  Ďurček, Milan
  Cieľom tejto práce je informovať čitateľa o tepelnom namáhaní jednotlivých častí svetelných zdrojov. Prácu by som rozdelil na dva celky a to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa zameriavam na konštrukciu, povrchovú ...
 • Návrh nových U/I a I/U převodníků pro měření filtrů v proudovém módu 

  Jarník, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou analógových diferenčných prevodníkov, ktoré slúžia pri meraní obvodov pracujúcich v prúdovom móde. Cieľom práce je navrhnúť nové prevodníky napätia na prúd a prúdu na napätie, ...
 • Nové verze překladových automatů 

  Baláž, Miroslav
  Práca skúma nové verzie prekladových automatov. Skúma existujúcu verziu zásobníkového prevodníku a reguláciu gramatiky. Tieto dva existujúce pojmy spája a v práci je zadefinovaný regulovaný zásobníkový prevodník ako nová ...
 • Řídící a diagnostický systém sběrnice I2C 

  Juhás, Miloš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia analyzátora zbernice I2C. Stručne je popísaný protokol zbernice I2C ako aj spôsob pripojenia zariadení ku zbernici. Ďalej sú definované základné požiadavky na analyzátor zbernice ...
 • Záznamník přenesených dat pro sériové komunikační linky 

  Jankech, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je realizácia záznamníku dát zo sériových liniek. Práca popisuje základné pojmy pre sériové komunikácie a bližšie sa zaoberá štandardami RS232 a RS485 pre sériovú komunikáciu. Sú v nej popísané ...