Now showing items 1-9 of 9

 • Modelování provozních stavů a využitelnost elektrického generátoru navrženého pro spinningové kolo. 

  Sádlík, Jiří
  Diplomová práce provádí kompletní návrh generátoru do spinningového kola. Je řešena problematika současného vývoje a proveden analytický návrh generátoru. Pro analýzu a optimalizaci je používán program Maxwell. Na základě ...
 • Montážní přípravek pro Ringelapparat 

  Fizek, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je návrh montážního přípravku pro Ringelapparat. Jsou navrženy čtyři varianty řešení. Pomocí multikriteriálního hodnocení je vybrána jedna varianta.
 • Návrh koncového efektoru pro kolaborativní robot 

  Taoufik, Ismael
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncového efektoru pro kolaborativní robot, který slouží k manipulaci s RFID labely. První část práce je teoretická a zabývá se kolaborativními roboty a koncovými efektory pro ...
 • Návrh zařízení pro řezání vodním paprskem 

  Fizek, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je definování parametrů nového stroje pro řezání vodním paprskem s přidáním abraziva. Jsou navrženy tři varianty řešení. Pomocí multikriteriálního hodnocení je vybrána jedna varianta a ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mikloško, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením a analýzou súčasného stavu informačného systému vybranej organizácie SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica a následným návrhom zmien, ktoré boli podmienené výsledkami zhodnotenia uskutočnenej ...
 • Realizace podnikatelského záměru ve stavebnictví 

  Pech, Jiří
  Hlavní motivací podnikání je tvorba zisku. Pro tvorbu zisku je potřeba mít podnikatelský záměr. Abychom měli úspěšný podnikatelský záměr, musíme jej správně připravit a poté řídit. Celá práce je zaměřená na tvorbu, uvedení ...
 • Řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Pech, Jiří
  Hlavní motivací podnikání je tvorba zisku. Pro tvorbu zisku je potřeba postupovat v tvorbě ceny od nákladů. Abychom mohli mít prosperující stavební podnik, musíme náklady řídit a mít je pod kontrolou. Celá práce je zaměřená ...
 • Založení malého podniku 

  Teršl, Michal
  Obsahem mé práce je vypracování kroků nutných k založení podniku. V první části práce charakterizuji teoretické pozadí, ve kterém se primárně zaměřím na charakteristiku jednotlivých analýz včetně modelu CANVAS. Ve druhé ...