Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení ekonomické efektivnosti zateplení bytového domu 

    Janovská, Radka
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením efektivnosti zateplení vybraného bytového domu. Teoretická část se věnuje tvorbě ceny stavebního díla, v praktické části pak návrhem zateplení, vytvořením rozpočtu a zhodnocením ...