Now showing items 1-13 of 13

 • Metody plánování a řízení zakázek s ohledem na náklady 

  Paška, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v sprostredkovateľskej firme Tower Finance a.s., konkrétne analýzou procesu a vytvorením návrhu na zlepšenie, ktorý zabezpečí rast celej spoločnosti a zvýši spokojnosť klientov.
 • Návrh plánování a řízení zakázek z pohledu OSVČ 

  Paška, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v sprostredkovateľskej firme Tower Finance a.s., konkrétne analýzou procesu a vytvorením návrhu na zlepšenie, ktorý zabezpečí rast celej spoločnosti a zvýši spokojnosť klientov.
 • Průběh zakázky ve vybraném podniku 

  Kozlíková, Simona
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdium priechodu zákazky výrobným podnikom, kde na základe poskytnutých informácií analyzuje súčasný stav podniku. Popisuje priebeh zákazky od prijatia dopytu od zákazníka až k expedícii ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Kozlíková, Simona
  Táto diplomová práca sa zaoberá rizikami riadenia priebehu zákazky vo vybranom podniku. Jedná sa o výrobný závod globálne pôsobiaceho koncernu v automobilovom priemysle, zameraný na výrobu svietidiel. Práca je rozdelená ...
 • Řízení průběhu zakázky firmou se zaměřením na obchodní činnost 

  Rajnáková, Jana
  Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu priebehu zákazky firmou so zacielením na obchodnú činnosť. Predmetom skúmania sú procesy obchodného oddelenia spojené s priebehom zákazky v organizácií a objektom skúmania je ...
 • Studie průběhu zakázky obchodní organizací 

  Milková, Ivana
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu priebehu zákazky obchodným podnikom. V prvej časti sa venuje teoretickým poznatkom o procesnom riadení. V druhej časti predstavuje spoločnosť a analyzuje súčasný stav spoločnosti a ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Sedliačková, Michaela
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Seres, Boris
  Diplomová práca „Studie průběhu zakázky podnikem“ sa zaoberá analýzou priebehu zákazky spoločnosťou, od prijatia objednávky až po vyexpedovanie konečného produktu. Cieľom práce je na základe teoretických poznatkov zmapovať ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Olejová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom priebehu zákazky spoločnosťou SLB, s.r.o., ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu špeciálnych ložísk. Práca analyzuje súčasný priebeh zákazky spoločnosťou a špecifikuje jednotlivé podnikové ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Markovičová, Radka
  Bakalárska práca analyzuje štúdiu priebehu zákazky v spoločnosti ABC, s. r. o. Teoretická časť sa zameriava na vysvetlenie pojmov, ktoré súvisia so zákazkou. Praktická časť obsahuje súčasný priebeh zákazky a návrh na ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Baliak, Ján
  Moja bakalárska práca sa zaoberá celkovým priebehom zákazky v danom podniku. Táto práca je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sa budem venovať teoretickým východiskám v oblasti manažmentu procesov v podniku. V ...
 • Tvorba metrik a reportů pro podporu procesního řízení průběhu zakázky podnikem 

  Kuklica, Roman
  Bakalárska práca je zameraná na sledovanie priebehu zákaziek v spoločnosti XY, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou elektrotechnických výrobkov. Teoretická časť práce obsahuje objasnenie pojmov, ktoré s danou problematikou ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace a kalkulace nákladů 

  Trúnek, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou priebehu zákazky v spoločnosti Elholm, s. r. o. Na základe výsledkov analýzy priebehu zákazky budú vypracované návrhy na prípadne zlepšenie a odstránenie nedostatkov. Bakalárska práca ...