Now showing items 1-6 of 6

 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Stropní deska nemocniční budovy 

  Lehoťák, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vnútorných síl a návrhom tvaru a výstuže železobetónovej monolitickej dosky, stropu nad 6. NP Fakultnej nemocnice v Bohunicích. Výpočet vnútorných síl bol prevedený metódou náhradných ...
 • Stropní ŽB deska v průmyslovém objektu 

  Revayová, Veronika
  Bakalárska práca sa zaoberá spojitými železobetónovými krížom vystuženými stropnými doskami o štvorcovom pôdoryse. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy s masívnymi prievlakmi. Jedná sa o železobetónový skelet. ...
 • Výpočet stropní konstrukce metodou konečných prvků pomocí programu ANSYS 

  Juráň, Martin
  Vytvoriť konečne prvkový model stropnej konštrukcie pre výpočet normálového napätia za ohybu programom ANSYS. Vyhodnotiť vypočítané napätia a priehyby a porovnať s výsledkami jednoduchého ručného výpočtu. Extrémy týchto ...