Now showing items 1-7 of 7

 • Administrativní budova 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie administratívnej budovy v meste Martin. Pôdorysné rozmery sú v tvare štvorca s rozmermi 40 m x 40 m. Raster stĺpov je 8m x 8m. Budova má 6 nadzemných ...
 • Business centrum 

  Dežerická, Lucia
  Úlohou diplomovej práce je návrh a posúdenie dvoch odlišných variant oceľovej konštrukcie administratívneho centra. Objekt je situovaný v meste Uherské Hradiště. Jedná sa o niekoľko-podlažnú konštrukciu, ktorej pôdorysné ...
 • Nákupní centrum v Brně 

  Brozmanová, Dagmar
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie nákupného centra situovaného v Brne. Vypracované boli tri varianty, z ktorých bola vybraná jedna pre podrobnejšie spracovanie. Varianty majú ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Planetárium v Brně 

  Revayová, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, ...
 • Vícepodlažní budova pro administrativní účely 

  Lehocký, Peter
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie administrátívnej budovy ktorá prilieha k výrobnej hale, no nieje na nej saticky závislá. Objekt práce je situovaný v Brne. Pôdorysný tvar budovy je v tvare L. Osová vzdialenosť ...