Now showing items 1-5 of 5

 • Mezivýměník tepla primárního okruhu reaktoru ESFR 

  Švihel, Miroslav
  Práce je zaměřena především na návrh mezivýměníku tepla primárního okruhu reaktoru ESFR. Výměník je počítán tepelně, hydraulicky i pevnostně a závěrem je zpracována část výkresové dokumentace. Jsou navrhnuty základní rozměry ...
 • Obslužný provoz jaderné elektrárny 

  Krutiš, Petr
  Práce se zabývá obslužnými provozy, které jsou nezbytné pro správný chod jaderné elektrárny Dukovany. V první části je popis jaderné elektrárny s reaktory VVER 440, zejména základních zařízení primárního okruhu, mezi které ...
 • Úprava obráběcího procesu rozměrné součásti z čerpadla 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Práce se zabývá návrhem metody provedení konstrukční úpravy na přítlačné přírubě provozovaného hlavního cirkulačního čerpadla, a to v době provádění jeho generální opravy při odstávce bloku. Tato konstrukční úprava spočívá ...
 • Vytápění veterinární kliniky 

  Marčiš, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vykurovacieho systému a ohrevu teplej vody pre Veterinárnu kliniku v Hornom Hričove. V teoretickej časti sa píše o základných informáciách tepelných čerpadiel, ako sú história, princíp ...
 • Výroba utahováku matice oběžného kola čerpadla 

  Rygl, Filip
  Tato diplomová práce řeší problematiku návrhu a výroby speciálního montážního přípravku pro matici oběžného kola hlavního cirkulačního čerpadla GCN-317. Navrhované zařízení má přinést řešení problémů spojených s montáží a ...