Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

  Vídeňský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
 • Ionizační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Dušek, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou detekce sekundárních elektronů ionizačním detektorem pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. V práci je vysvětlen rozdíl mezi rastrovacím elektronovým mikroskopem a ...
 • Scintilační detektor SE pro EREM 

  Tihlaříková, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM). Využití této metody umožňuje sledování nevodivých a vlhkých vzorků bez potřeby speciálních úprav vysoušením a pokovováním. Princip ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM 

  Čudek, Pavel
  Práce se zabývá problematikou scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop, včetně jeho návrhu a konstrukce. Východiskem bylo modelování elektrostatických polí v ...