Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza návštěvnosti škol města Olomouc pomocí časových řad 

  Zbranková, Kateřina
  Obsahem této práce je analyzovat demografický vývoj a provést analýzu základních a středních školských zařízení v městě Olomouc. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do základních škol v závislosti ...
 • Analýza ukazatelů hospodaření mateřské školy pomocí statistických metod 

  Pokorný, Radek
  V bakalářské práci se analyzovala mateřská školka v Brně. Analýzu jsem prováděl pomocí časových řad z výkazů deset let zpátky. Práce spočívala ve zhodnocení mateřské školy, což je z pohledů dětí, zaměstnanců a jejího ...
 • Civil protection, survival and physical fitness 

  Chlíbková, Daniela (Elsevier, 2011-02-07)
  The development of education in civil protection shows a continuous change from preparation for protection against the results of wars to the present aim - which deals mainly with the results of natural and anthropogenic ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Barilková, Eva
  BARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Diplomová práce. Brno: VUT v Brně, 2013. V diplomové práci se zabývám finančním řízením příspěvkových organizací zřizova-nými územním samosprávným ...
 • Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích 

  Peňáz, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Návrh webových stránek 

  Hanáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek s dílčí částí informačního systému pro Základní školu a Mateřskou školu Ladná. Webové stránky budou určeny k nalezení veškerých informací o škole pro širokou. Informační ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Musilová, Petra
  Zadání diplomové práce bylo navrhnout soubor školských budov v Ostravě na Černé louce. Návrh měl vycházet a navazovat na vítězný projekt architektonické kanceláře Maxwan, která vyhrála urbanistickou soutěž na toto území. ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Slavíková, Barbora
  Řešené území Černá louka leží na pomezí centra Moravské Ostravy a území Slezské Ostravy v místě soutoku řeky Ostravice a říčky Lučiny. Návrh zástavby přímo v místě současného Výstaviště Černá louka vychází z mezinárodní ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dvořáčková, Alena
  Jako vhodná se mi pro umístění školské stavby jeví volná „zelená“ parcela jižně od Černé louky. Hlavní požadavek pro vznik konceptu bylo oddělit „špinavý“ provoz zázemí (hluk, doprava) od „čistého“, provoz školy (orientace ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Bírová, Eva
  Vo svojom návrhu som sa rozhodla nadviazať na víťazný návrh od architektonickej kancelárie MAXWAN, zachovaním plánovaných kultúrnych stavieb a lokalizovaním nového komplexu škôl priamo na brehu rieky.
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dufková, Kateřina
  Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnutí nového komplexu škol v Ostravě. Místo stavby je umístěno blízko historického centra vedle výstaviště Černá louka. Hlavní ideou bylo navržení pěti různých solitérů, které dohromady ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Petráková, Kamila
  Objekty jsou navrženy na okraji nově navrženého parku, a to v její jižní části blízko řeky Ostravice. Objekt, ve kterém se nachází základní škola, lyceum a sportovní hala se nachází na okraji tohoto parku. Objekt mateřské ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Holcová, Petra
  Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově ...
 • Tvorba rozvrhů pomocí genetických algoritmů 

  Horký, Aleš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a implementaci dvoufázového genetického algoritmu určeného pro tvorbu rozvrhů na základních školách. Algoritmus je vytvořen tak, aby bez snížení obecnosti výpočtu co nejvíce zredukoval ...
 • Velký dům pro malé město 

  Havelka, Tomáš
  Diplomový projekt řeší obnovu areálu SOU Rousínov. Areál se nachází v širším centru Rousínova a je tvořen pěti vzájemně propojenými budovami. Projekt navrhuje nové funkce, jakými jsou základní škola, knihovna, domov pro ...
 • Vytápění základní školy 

  Holiš, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh vytápění stávajícího objektu Základní školy v Polešovicích. Práce se skládá ze třech částí, první teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech se zaměřením na plynová absorpční tepelná ...
 • Vzduchotechnika školského objektu 

  Zachoval, Matouš
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu vnitřního mikroklimatu školského objektu před a po rekonstrukci výplňových otvorů. Na základě vlastních uskutečněných měření je navrženo nucené větrání pomocí dvou vzduchotechnických ...
 • Vzduchotechnika v základní škole 

  Ďuroška, Ján
  V bakalářské práci se budu zabývat základní školou. Problematika spočívá v neotevíratelných oknech, nedostatečném větrání. Pro splnění požadavku a zlepšení vnitřního mikroklimatu, bude navržená vzduchotechnická jednotka. ...
 • Základní škola ve Vinoři – hrubá stavba 

  Hanzlík, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé stavby Základní školy Vinoř. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh zařízení staveniště, strojní sestava, širší vztahy dopravních ...