Now showing items 1-8 of 8

 • Daňové aspekty převodních cen 

  Gottvaldová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení převodní ceny u řízených transakcí mezi sdruženými osobami a její dopady na výši daňové povinnosti subjektu. Diplomová práce definuje základní teoretická východiska, právní úpravu ...
 • Metodika stanovení transferové ceny mezi sdruženými podniky 

  Trögnerová, Martina
  Diplomová práce se zabývá problematickou mezinárodního zdanění transferových cen mezi spojenými osobami. Diplomová práce definuje základní teoretické pojmy transferových cen se zaměřením na mezinárodní a tuzemské právo. ...
 • Metodika zdaňování úroků z titulu poskytnutí zápůjčky mezi spojenými osobami 

  Kropáčová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování úroků plynoucích ze zápůjček poskytnutých mezi spojenými osobami, které jsou rezidenty České republiky. V první části jsou definována základní teoretická východiska. ...
 • Stanovení nezávislé převodní ceny 

  Kapoun, Vítězslav
  Bakalářská práce pojednává o problematice převodních cen. Jedná se o cenu za transakci mezi spřízněnými podniky. Tato problematika se v posledních letech stala jedním z hlavních témat, kterými se zabývají finanční úřady. ...
 • Stanovení transferové ceny licenčních poplatků 

  Saňák, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny licenčních poplatků. Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická část obsahuje definice klíčových pojmů s využitím mezinárodního a tuzemského práva. Analytická ...
 • Stanovení transferových cen mezi spojenými osobami 

  Bobková, Michaela
  Diplomová práce se věnuje problematice stanovení transferové ceny řízené transakce mezi spojenými osobami. Součástí diplomové práce je definice základních teoretických pojmů spojených s problematikou transferových cen se ...
 • Stanovení transferových cen ve skupině OEZ 

  Toman, Petr
  Tématem diplomové práce „Stanovení transferových cen ve skupině OEZ“ je určení způsobu tvorby transferových cen pro obchodní vztahy mezi spřízněnými společnostmi. Práce se zaměřuje na teoretické znalosti z oblasti předacích ...
 • Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky 

  Štorová, Nina
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení transferové ceny řízené transakce mezi přidruženými podniky. Úkolem je zvolit vhodnou metodu pro stanovení transferové ceny pro řízenou transakci vybraných sdružených podniků ...