Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rozšíření 3D frézky na 3D tiskárnu 

    Taska, Abraham
    Práce se zabývá možností přestavby 3D frézky na 3D tiskárnu. První část je věnována rešerši možných tiskových hlav pro použití k frézce. Jsou zde také popsány nejpoužívanější technologie 3D tisku. Další část se zabývá ...
  • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

    Čechal, Petr
    Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...