Now showing items 1-19 of 25

 • Anonymous Authentication for Smartcards 

  Hajny, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  The paper presents an innovative solution in the field of RFID (Radio-Frequency IDentification) smartcard authentication. Currently the smartcards are used for many purposes - e.g. employee identification, library cards, ...
 • Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně 

  Havlík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou sakrálního prostoru v Brně Líšni, kde je požadavek na stavbu kostela jako součást střediska Salesiánů. Součást problematiky využití území je i stavba farního a komunitního domu jako ...
 • Bezpečnost a ochrana soukromí v IoT 

  Utěkal, Josef
  Bakalářská práce se zabývá tématem bezpečnosti a ochrany soukromí v oblasti Internetu věcí (IoT), pro kterou jsou typická zařízení s velmi omezenými výpočetními prostředky. Pro tato výkonově omezená zařízení je důležitý ...
 • Bezpečnost elektronického obchodu 

  Jonáš, Martin
  Bakalářská práce má za úkol vyjádření bezpečnostních funkcí informačního systému, popis elektronických podpisů a certifikačních autorit. Dále je zaměřená na získání, zprovoznění a použití elektronického podpisu.
 • Bezpečnost elektronického obchodu 

  Jonáš, Martin
  Diplomová práce má za úkol vyjádření bezpečnostních funkcí informačního systému, popis elektronických podpisů a certifikačních autorit. Dále je zaměřená na získání, zprovoznění a použití elektronického podpisu.
 • Dočasná zóna 

  Maňas, Kristian
  Dočasná zóna je open-source design studio. Tato diplomová práce se zabývá vznikem projektu a jeho teoretickým základem ze kterého vychází. Teoretická část definuje pojem „open-source design“ a snaží se vysvětlit motivaci ...
 • Dům u řeky 

  Kropšová, Zuzana
  Lokalita se nachází v oblasti kolem koryta řeky Svitavy, jež bylo na přelomu 20. století regulováno z důvodu hospodářského využití. Hodnoty se však vyvíjí, a proto bydlet u řeky a mít tak výhled na klidně plynoucí vodu je ...
 • G Suite na univerzitách: možné přínosy a rizika 

  Macek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat informační systémy čtyř českých univerzit, konkrétně Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a Mendelovy univerzity v Brně. ...
 • Grid 

  Gajdošík, Andreas
  Práce se věnuje důsledkům plně rozvinuté infrastruktury webu 2.0 a jeho obecnému celospolečenskému přijetí, jež jsou, v doprovodu dostupného výpočetního výkonu, základními faktory umožňujícími rozvoj masivního zpracování ...
 • Identifikace pomocí požadavků HTTP 

  Jeleň, Jakub
  Táto bakalářska práce sa zabýva identifikací pomocí požadavků HTTP v siťovém provoze. Je zde vysvětlen pricip komunikace HTTP a identifikace v daném protokole. Taktéž je vytvořen návrh aplikace, která identifikuje webový ...
 • Město ve městě 

  Mokrášová, Nina
  Riešená lokalita sa nachádza severovýchodne od historického centra mesta Brna v mestskej časti Brno-sever.Hlavnou dominantou lokality je rozvoľnená zástavba areálu detskej nemocnice. Jedinečnosť tohto miesta spočíva taktiež ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Muzikářová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh polyfunkčního bytového domu v nové Jižní čtvrti města Brna v kontextu urbanistického vývoje této městské části na základě urbanistické a objemové studie Brno - nová Jižní čtvrť, vydané ...
 • Ochrana osobních údajů a soubory cookie 

  Svetlík, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou technológie cookies, špecifickej oblasti ochrany osobných údajov. Jej podstatu skúma predovšetkým z právneho hľadiska a prostredníctvom nedostatkov, ktoré príslušné normy vykazujú. ...
 • Ochrana soukromí na Internetu 

  Malina, Lukáš
  Anonymní autentizace slouží k autentizaci uživatelů bez odhalení jejich vlastních identifikačních údajů či osobních dat. Technologie Anonymních Autentizačních Systémů (AAS) poskytuje ochranu soukromí uživatelů a zároveň ...
 • Platform For Collecting User Identifiers On Ieee 802.11 Wireless Networks 

  Ilgner, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  At the present time the widely usedWi-Fi networks provide comfort by zero configuration settings. However it leads to serious privacy issues. The article is focused on user information which can be extracted from service ...
 • Pokročilá evaluace úrovně privátnosti v sociálních sítích 

  Januš, Filip
  V dnešní době stále přetrvává trend přesunu mezilidské komunikace do online prostředí. A to díky sociálním sítím a jejich službám. S tímto faktem souvisí i rostoucí počet uživatelů sociálních sítí. Mnoho uživatelů ovšem ...
 • Použití smart-karet v moderní kryptografii 

  Kočíř, Michal
  Diplomová práce obecně pojednává o využití čipových karet MultOS v kryptografických aplikacích. Nejprve jsou popsány dva typy autentizace a to autentizace předmětem se zaměřením na autentizátory a autentizace znalosti. ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Křivinková, Tereza
  Urbanistické řešení zástavby v areálu bývalých Jaselských kasáren v Brně vychází ze snahy o vytvoření město tvorné struktury, která bude zároveň propustná a umožní volný pohyb obyvatel územím. Lokalita má výborné napojení ...
 • Rozpoznávání obličeje ve videu a jeho využití v policejní práci 

  Fabián, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popsat technologii rozpoznávání obličejů a její využití v praxi. Zejména v posledních letech se technologie rozpoznávání obličejů stala velmi diskutovaným tématem, ať už ve spojitosti s ...