Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán pro založení soukromé anglické školky 

    Langerová, Věra
    Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé anglické školky ve městě Brno. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky potřebné pro ...