Now showing items 1-3 of 3

 • Inverzní analýza spolehlivosti předpjatého mostu 

  Lipowczan, Martin
  Předložená diplomová práce se zabývá aplikací metodiky a prostředků inverzní analýzy při návrhu vybraných parametrů konstrukcí s využitím plně pravděpodobnostní analýzy pro stanovení úrovně její spolehlivosti. K aproximaci ...
 • Management investičních rizik výstavbového projektu 

  Pluháčková, Darinka
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti výstavbového projektu včetně analýzy citlivosti a pravděpodobnosti vybraného developerského projektu rezidenčního charakteru. V teoretické části je vysvětlen ...
 • Riziková analýza stochastického grafu PERT 

  Doskočil, Radek; Doubravský, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-06)
  Purpose of the article: The paper deals with a time and probability analysis of stochastic graph PERT. The paper focuses on the comparison of two different approaches calculation of probability analysis. Concretely ...