Now showing items 1-5 of 5

 • A comparison of different types of probes for detecting electromanetic emission 

  Podshivalov, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with a comparison of different types of probes for detecting electromagnetic emission (EME). The matter of investigation is EME from a model which generates cracks of samples under load. This article ...
 • Fluorescenční sondy pro studium vlastností hydrogelových systémů 

  Máčala, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití vybraných fluorescenčních sond ke studiu vlastností hydrogelových systémů. Vybranými fluorescenčními sondami byly Prodan pro studium polarity, HPTS pro studium pH prostředí ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku ultrazvukových zobrazovacích systémů 

  Jordánek, Tomáš
  Tato práce se zabývá ultrazvukovými zobrazovacími systémy. Nejdříve je popsáno ultrazvukové vlnění a fyzikální zákony, které s vlněním souvisí. Poté je zde velká kapitola, která se zabývá klinickým využitím. Jsou zde ...
 • Parametrické programování v řídicím systému Fanuc 

  Hynčica, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s ...
 • Rešerše souřadnicových měřících strojů CMM a měřících ramen CMMs. 

  Dolák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší souřadnicových měřících strojů používaných v mnoha různých odvětvích průmyslu, vědy, ale také lékařství. Hlavní strukturu práce tvoří seznámení s těmito stroji, jejich historie a ...