Now showing items 1-2 of 2

  • Instrukcemi řízené celulární automaty 

    Bendl, Jaroslav
    Tato práce se zabývá návrhem nového konceptu řízení celulárního automatu založeného na tzv. instrukcích. Instrukci lze chápat jako určité pravidlo ověřující stavy předem definované skupiny buněk v sousedství vyšetřované ...
  • Optimalizace pomocí mravenčích algoritmů 

    Válek, Matěj
    Tato bakalářská práce se zabývá různými aplikacemi optimalizací mravenčí kolonií. Zejména algoritmus ant colony system bude použit pro optimalizaci problému obchodního cestujícího a návrh pravidel pro vývoj celulárních ...